preloader

Kategoria: Blog

Założenie fundacji krok po kroku

2019-07-29

Fundacja stanowi organizację pozarządową powołaną wcelach społecznych lub gospodarczo użytecznych, a w szczególności do celów: ochrony zdrowia, rozwoju gospodarki i nauki, oświaty i wychowania, kultury i sztuki, opieki i pomocy społecznej, ochrony środowiska oraz...

Ulga w PIT dla pracowników do 26. roku życia

2019-07-29

Ulga w PIT dla pracowników do 26. roku życia Dn. 24 czerwca 2019 r. Kancelaria Prezydenta RP poinformowała, że Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadzającą „zerowy PIT” dla osób do 26. roku życia. Ustawa...

Split payment obowiązkowy już od 01 listopada 2019r.

2019-07-29

SPLIT PAYMENT OBOWIĄZKOWY JUŻ OD 01 LISTOPADA 2019r. Sejm uchwalił przepisy dot. mechanizmu podzielonej płatności (ang. split payment) która będzie obligatoryjna już od 1 listopada 2019r. . Cel jest prosty: nie pozwolić oszustom na wyłudzenie podatku. Mechanizm ten...

Płaca minimalna na rok 2019 – podniesiona

2018-09-18

Rząd 11 września 2018 roku uchwalił minimalne wynagrodzenie które będzie obowiązywać w 2019 roku. Rozporządzenie w sprawie minimalnego wynagrodzenia zostało przyjęte w następującymi stawkami: Minimalne wynagrodzeniu przy umowie o prace wzrosło o 150,00 złotych i...

Łatwiej prowadzić firmę – Konstytucja biznesu uchwalona

2018-03-15

Tak został nazwany pakiet ustaw mający na celu ułatwienie prowadzenia firm przedsiębiorca. Ustawy obejmują takie obszaru jak: relacje przedsiębiorcy z urzędami i załatwianie spraw urzędowych, zakładanie firmy, zawieszenie działalności, zasady tworzenia prawa...

Limit jednorazowej amortyzacji wyższy od 1 stycznia 2018 roku

2018-02-16

Zgodnie z dotychczas obowiązującymi przepisami, jeśli wartość początkowa zakupionego sprzętu jest równa lub niższa niż 3500 zł, podatnicy nie muszą wprowadzać go do ewidencji środków trwałych ani amortyzować. Wydatek mogą zaliczyć bezpośrednio do kosztów. Teraz limit...

Zmiany w PIT w 2018 roku

2018-02-15

Uszczelnianie podatków zapoczątkowane w 2017 roku stało się specjalnością rządu. Troska o regularne wpływy podatkowe niesie ze sobą szereg zmian dla podatników. Część z reform ułatwi funkcjonowanie firm i zapewni transparentność działań w obrocie gospodarczym, a część...

Koniec preferencyjnych składek ZUS – i co teraz?

2018-02-09

Wśród ulg dla nowych przedsiębiorców znajdziemy prawo do z korzystania z tzw. „małego ZUS”. Jest to możliwość opłacanie preferencyjnych (dużo niższych) składek na ubezpieczenie społeczne przez okres 24 miesięcy. Po zakończeniu tego okresu czekają na przedsiębiorcę...

SzOK Szybka Obsługa Księgowa
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Bernarda Bogedaina 3
50-514 Wrocław

NIP: 8992794130
REGON: 364949736

tel./fax 578 527 065

tel./fax 663 527 065