preloader
Nasz blog / Aktualności

Split payment obowiązkowy już od 01 listopada 2019r.

2019-07-29
Sejm uchwalił przepisy dot. mechanizmu podzielonej płatności (ang. split payment) która będzie obligatoryjna już od 1 listopada 2019r. . Cel jest prosty: nie pozwolić oszustom na wyłudzenie podatku. Mechanizm ten stanowić ma narzędzie do walki z wyłudzeniami podatku VAT poprzez stosowanie podzielonego systemu płatności w transakcjach . Jego istota sprowadza się do zastosowania systemu płatności, w którym kwota podatku VAT, wydzielona z należnej sprzedawcy kwoty brutto wynagrodzenia, trafia na wyodrębniony rachunek bankowy (rachunek VAT), o ograniczonej dostępności dla sprzedawcy.

Stosowanie tego mechanizmu jest dobrowolne już od lipca 2018r. lecz teraz będzie obowiązkowy. Metodę podzielonej płatności będą musieli stosować podatnicy, którzy dokonują transakcji wymienionych w nowym załączniku nr 15 ustawy o VAT, który zostanie wprowadzony wraz z nowelizacją. Są to m.in.:

  • sprzedaż stali;
  • sprzedaż komputerów i pozostałych maszyn do automatycznego przetwarzania danych oraz części i akcesoriów do nich (PKWiU 26.20.1);
  • sprzedaż telefonów komórkowych (w tym smartfonów) dla sieci komórkowych lub innych sieci bezprzewodowych (PKWiU 26.30.22.0); (…)
  • sprzedaż wraków przeznaczonych do złomowania (z wyłączeniem statków i pozostałych konstrukcji pływających);
  • roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych;
  • roboty związane z wykonywaniem instalacji gazowych, elektrycznych, cieplnych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;
  • roboty tynkarskie, betoniarskie, malarskie;
  • roboty związane ze wznoszeniem konstrukcji stalowych.

Obowiązek ma jednak obejmować tylko faktur na kwotę 15 tys. zł i więcej. Mniejsze faktury będą mogły być rozliczane na dotychczasowych zasadach. Przedsiębiorcy, którzy wystawią faktury na kwotę co najmniej 15 tys. zł brutto, będą musieli zamieścić na niej formułkę: „mechanizm podzielonej płatności”. Za jej brak fiskus będzie mógł ukarać 30-proc. sankcją VAT, wyjątek od kary będzie stanowiła sytuacja, gdy klient zapłaci jednak w split paymencie.

Wszystko na temat podzielonej płatności można znaleźć w Dzienniku Ustaw:

Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw Dz. U. z 2018 r. poz. 62

Autor: Aleksandra Rutkowska – Księgowa- SzOK Szybka Obsługa Księgowa sp. z o.o.

SzOK Szybka Obsługa Księgowa
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Bernarda Bogedaina 3
50-514 Wrocław

NIP: 8992794130
REGON: 364949736

tel./fax 578 527 065

tel./fax 663 527 065