preloader
Nasz blog / Aktualności

Łatwiej prowadzić firmę – Konstytucja biznesu uchwalona

2018-03-15

Tak został nazwany pakiet ustaw mający na celu ułatwienie prowadzenia firm przedsiębiorca. Ustawy obejmują takie obszaru jak:

 • relacje przedsiębiorcy z urzędami i załatwianie spraw urzędowych,
 • zakładanie firmy,
 • zawieszenie działalności,
 • zasady tworzenia prawa gospodarczego,
 • obowiązki związane z prowadzeniem działalności.

Najważniejszą ustawą jest Prawo Przedsiębiorców. Ustawy 7 marca zostały przekazane do podpisu prezydenta. Zaczną obowiązywać 30 dni od publikacji.

Korzyści dla osób prowadzących firmy

1. W relacjach przedsiębiorca-urzędnik

 • Wprowadzenie zasady co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone
 • Domniemanie uczciwości przedsiębiorcy
 • Przyjazna interpretacja przepisów
 • Zasada proporcjonalności
 • Powołanie Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców

2. Przy zakładaniu firmy – pakiet startowy

Obejmuje on ułatwienia dla osób zakładających działalność:

działalność nierejestrowaną – polegającą na tym że nie musisz rejestrować działalności jeśli prowadzisz drobną działalność i Twoje miesięczne przychody są mniejsze niż połowa minimalnego wynagrodzenia,

Ulga na start – polegająca na braku obowiązki opłacania składek społecznych ZUS przez pierwsze 6 miesięcy, należy jednak nadmienić, nie dotyczy to składki zdrowotnej która jest obowiązkowa dla wszystkich.

Można zawiesić działalność pomimo trwającego zatrudnienia
Można zawiesić działalność w przypadku zatrudniania pracownika na urlopie macierzyńskim czy wychowawczym

W kontaktach z urzędami

 • Nowy portal internetowy dla przedsiębiorców
 • Możliwość załatwiania niektórych prostych spraw urzędowych przez telefon, e-mail lub za pomocą innych środków komunikacji
 • Stopniowa likwidacja REGON

Łatwiejsze korzystanie z pełnomocników

 • Możliwość ustanawiania prokurentów przez przedsiębiorców – osoby fizyczne

Przy tworzeniu przepisów dla przedsiębiorców

 • Stworzenie katalogu podstawowych reguł, którymi należy kierować się przy tworzeniu prawa gospodarczego
 • Ministrowie i organy centralne będą wydawać objaśnienie prawne

Przy prowadzeniu działalności przez cudzoziemców

 • Wprowadzenie nowych przepisów dotyczących zasad udziału przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym w Polsce

SzOK Szybka Obsługa Księgowa
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Bernarda Bogedaina 3
50-514 Wrocław

NIP: 8992794130
REGON: 364949736

tel./fax 578 527 065

tel./fax 663 527 065