preloader
Oferta

Księgowość dla fundacji

Działalność organizacji pozarządowych takich jak fundacje i stowarzyszenia z definicji nie jest zorientowana przede wszystkim na wypracowywanie zysków. Nie oznacza to jednak, że nie są one zobowiązane do prowadzenia księgowości — organizacje tego typu utrzymują się bowiem choćby ze składek członkowskich, darowizn, dotacji bądź zbiórek. Ponadto fundacje i stowarzyszenia organizują szeroko rozumiane akcje związane z profilem określonym w statucie, co zwykle pociąga za sobą koszty. Księgowość dla takich organizacji pozarządowych pozostaje zatem obowiązkowa, dlatego w naszym biurze rachunkowym świadczymy kompleksowe usługi opracowane właśnie z myślą o ich potrzebach.

Prowadzenie księgowości fundacji i stowarzyszeń

Usługi naszego biura rachunkowego obejmują prowadzenie księgowości dla fundacji i stowarzyszeń działających na terenie całej Polski. Każda organizacja pozarządowa tego rodzaju zobowiązana jest do posiadania ksiąg rachunkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o rachunkowości albo do prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów. To, jaką formę przyjmuje księgowość fundacji, zależne jest zaś od spełnienia warunków określonych w prawie. W naszym biurze pomagamy więc w wyborze odpowiedniej formy, a następnie zajmujemy się rzetelnym prowadzeniem ksiąg oraz opracowywaniem sprawozdań finansowych i terminowym przekazywaniem dokumentów do stosownych instytucji.

Rzetelność oraz indywidualne podejście: księgowość fundacji i stowarzyszeń w biurze SzOK

Poza prowadzeniem księgowości w odpowiedniej formie obowiązkowe dla fundacji i stowarzyszeń jest również sporządzenie polityki rachunkowości, która określa zasady zarządzania dokumentacją finansową. Specjaliści z naszego biura rachunkowego udzielają zatem kompleksowego wsparcia także w tym zakresie. Oprócz tego organizacje pozarządowe mogą też korzystać z licznych przywilejów lub ulg, takich jak np. zwolnienie z podatku od nieruchomości albo VAT dla żywności. Konieczne jest jednak spełnienie określonych warunków — w ramach prowadzenia księgowości dla fundacji pomagamy w ich dochowywaniu, aby przyczyniać się do redukcji kosztów ponoszonych przez Państwa organizację.

Pomoc w prowadzeniu księgowości dla fundacji

Organizacje pożytku publicznego niejednokrotnie przyczyniają się do poprawy sytuacji osób znajdujących się w trudnym położeniu życiowym. Skorzystanie ze specjalistycznych usług biura rachunkowego, które zajmie się prowadzeniem księgowości dla fundacji lub stowarzyszenia, pozwoli więc NGO skupić się na swojej działalności, niezależnie od jej specyfiki, bez konieczności przejmowania się czasochłonnym, odpowiedzialnym zadaniem, jakim jest zarządzanie księgami rachunkowymi. Gwarantujemy indywidualne podejście do Państwa oczekiwań oraz profesjonalizm na najwyższym poziomie. Serdecznie zapraszamy do nawiązania współpracy z biurem SzOK!

SzOK Szybka Obsługa Księgowa
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Bernarda Bogedaina 3
50-514 Wrocław

NIP: 8992794130
REGON: 364949736

tel./fax 578 527 065

tel./fax 663 527 065