preloader
Nasz blog / Aktualności

Ulga w PIT dla pracowników do 26. roku życia

2019-07-29

Dn. 24 czerwca 2019 r. Kancelaria Prezydenta RP poinformowała, że Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadzającą „zerowy PIT” dla osób do 26. roku życia. Ustawa wejdzie w życie 1 sierpnia 2019 r.

Z ulgi będą mogły skorzystać osoby, które nie ukończyły 26. roku życia i osiągają przychody z pracy oraz umów zlecenie zawartych z firmą. Szacuję się, że ze zwolnienia skorzysta ponad 2 mln młodych pracowników.

Przychody z umów zlecenia oraz z pracy do wysokości 85 528 zł w roku podatkowym będą zwolnione z PIT.

W 2019r. limit ten został zmniejszony do 35 636,67 zł, ponieważ przepisy będą obowiązywać przez 5 miesięcy tego roku (od sierpnia do grudnia). Kwota ta jest 5/12 limitu rocznego.

Ulga będzie obowiązywać niezależnie od liczby umów lub liczby płatników. Zarobki będą opodatkowane według skali podatkowej tylko w przypadku przekroczenia 85 528 zł rocznie (35 638,67zł w 2019 r.).

Przepisy dotyczące ulgi będą obowiązywać od sierpnia 2019 r. i będą dotyczyły przychodów uzyskanych w od sierpnia 2019 r.

Jeżeli młody podatnik złoży oświadczenie płatnikowi, że jego dochody w całości korzystają ze zwolnienia od PIT, płatnik nie będzie miał obowiązku obliczania i pobierania zaliczek na PIT w 2019 r. Natomiast w przypadku nie złożenia oświadczenia, zwrot podatku z tytułu ulgi zostanie otrzymany w zeznaniu rocznym za 2019 r.

Od 1 stycznia 2020 r. ulga będzie uwzględniana przy obliczaniu składek na podatek bez konieczności składania oświadczenia przez podatnika.

Ważne jest to, że ulga w PIT nie zwalnia młodych podatników z składek ZUS I NFZ (gdy są objęci ubezpieczeniami społecznymi i ubezpieczeniem zdrowotnym)

Zwolnienie ma zostać uregulowane w następującym proponowanym brzmieniu w art. 21: ust. 1 w pkt 148 ustawy o PIT2:

(Wolne od podatku dochodowego są:)

„148) przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8, otrzymane przez podatnika do ukończenia 26. roku życia, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł.”

Autor: Klaudia Gniatkowska – Księgowa – SzOK Szybka Obsługa Księgowa sp. z o.o.

SzOK Szybka Obsługa Księgowa
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Bernarda Bogedaina 3
50-514 Wrocław

NIP: 8992794130
REGON: 364949736

tel./fax 578 527 065

tel./fax 663 527 065