preloader
Nasz blog / Aktualności

Jednolity plik kontrolny – obowiązek sprawozdawczy dla wszystkich

2018-02-07

JPK – Jednolity Plik Kontrolny – bo tak trzeba rozumieć ten skrót, to nic innego jak zestawienie informacji przesyłanych do administracji skarbowej przez przedsiębiorców. Zestawienie to składa się z informacji o fakturach sprzedaży i zakupu ujętych w ewidencji VAT za dany okres sprawozdawczy. Istotny jest fakt, że dla wszystkich podmiotów okresem sprawozdawczym jest miesiąc, niezależnie od tego czy składamy deklarację VAT-7 (deklaracja obejmująca swoim zakresem jeden miesiąc) czy VAT-7K (deklaracja obejmująca swoim zakresem jeden kwartał).

Jednolity Plik Kontrolny jesteśmy zobowiązani wysyłać każdego miesiąca, do 25tego każdego miesiąca za miesiąc poprzedni (np. do 25 lutego 2018 za styczeń 2018).

Od 01-01-2018 roku obowiązek przesyłania JPK mają wszyscy czynni podatnicy podatku obrotowego VAT. Musi on być przesłany tylko i wyłącznie w formie elektronicznej. W praktyce oznacza to, że każdy podatnik musi prowadzić swoją księgowość elektronicznie. Konieczne jest posiadanie przystosowanego do JPK programu albo elektronicznego formularza udostępnionego przez Ministerstwo Finansów.

Istnieje jedno wyłączenie z obligatoryjności przesyłania JPK – z obowiązku tego zwolnieni są podatnicy korzystający ze zwolnienia z podatku obrotowego VAT.

Oczywiście ustawodawca nie omieszkał przygotować szeregu sankcji za niewywiązanie się z obowiązku przesyłania jednolitego pliku kontrolnego. Brak przekazania JPK do właściwego urzędu skarbowego uznawane jest za wykroczenie skarbowe. Karą za to wykroczenie jest grzywna określona kwotowo: od 1/10 do 20-krotności minimalnego wynagrodzenia, czyli od kilkuset do kilkudziesięciu tysięcy złotych.

Reasumując: Przedsiębiorcy od stycznia 2018 poczynając, od rozliczenia za styczeń, mają dodatkowy obowiązek polegający na przesłaniu w formie elektronicznej, w odpowiednim formacie tabeli z danymi faktur zakupu i sprzedaży, które zostały przez nich ujęte w ewidencji VAT. Dodatkowy obowiązek oczywiście pochłania ich czas. Dlatego warto się zastanowić nad przerzuceniem tego ciężaru na barki naszego biura. Nasi specjaliści bez problemu poradzą sobie ze sporządzeniem i przesłaniem odpowiedniej comiesięcznej dokumentacji do administracji skarbowej. W ten sposób zaoszczędzą Państwo czas na rozwój swojego biznesu.

JPK w pigułce

Pełna nazwa Jednolity Plik Kontrolny
Stosowany skrót JPK
Czy obowiązkowy dla przedsiębiorców TAK
Wyłączenia Przedsiębiorcy korzystający ze zwolnień z VAT
Treść dokumentu Zestawienie informacji o fakturach sprzedaży i zakupu ujętych w ewidencji VAT za dany miesiąc sprawozdawczy
Adresat Właściwy Urząd Skarbowy
Częstotliwość przekazywania Do 25ego dnia każdego miesiąca
Forma przekazania do urzędu Elektroniczna
Sankcje za niewywiązanie się z obowiązku wykroczenie skarbowe za które może zostać nałożona grzywna w wysokości od 01,- do 20- krotności minimalnego wynagrodzenia

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221). Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.).

SzOK Szybka Obsługa Księgowa
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Bernarda Bogedaina 3
50-514 Wrocław

NIP: 8992794130
REGON: 364949736

tel./fax 578 527 065

tel./fax 663 527 065