preloader
Nasz blog / Aktualności

Koniec preferencyjnych składek ZUS – i co teraz?

2018-02-09

Wśród ulg dla nowych przedsiębiorców znajdziemy prawo do z korzystania z tzw. „małego ZUS”. Jest to możliwość opłacanie preferencyjnych (dużo niższych) składek na ubezpieczenie społeczne przez okres 24 miesięcy. Po zakończeniu tego okresu czekają na przedsiębiorcę obowiązki związane z przejściem z „ małego ZUS” na standardowe stawki ZUS.

Okres obowiązywania „małego ZUS” – jak liczyć?

Jednym z warunków aby z korzystać z preferencyjnych stawek jest nieprowadzenie działalności gospodarczej przez okres co najmniej 5 ostatnich lat oraz brak współpracy z firmą, z którą pracowało się na etacie w bieżącym i poprzednim roku kalendarzowym. Preferencyjny ZUS trwa pełne 24 miesiące od momentu rozpoczęcia działalności. Nie budzi wątpliwości jak liczyć pełne 24 miesiące jeśli rozpoczęliśmy działalność od pierwszego dnia miesiąca. Niemałym problemem może być ustalenie kiedy mijają wspomniane 24 miesiące, jeśli rozpoczniemy działalność w trakcie miesiąca. Z uwagi na fakt że „mały ZUS” trwa pełne 24 miesiące pierwszy niepełny miesiąc nie wlicza się do tego okresu. Jeśli przedsiębiorca rozpoczął działalność 15 stycznia 2016 roku, może korzystać z niższych składek do 31 stycznia 2018. Pełne składki zacznie odprowadzać od lutego 2018 (płatne w marcu 2018)

Formalności związane z przejściem na pełny ZUS

Przejście z preferencyjnego ZUS na standardowy nie jest niestety zautomatyzowane. W kończącym się okresie „ małego ZUSu” trzeba dopełnić trzech zasadniczych obowiązków:

  • należy złożyć w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych druk ZUS ZWUA, na którym trzeba wyrejestrować siebie ze zgłoszenia z kodem 05 70 00 – oznaczającym preferencyjne składki ZUS. Mamy na to 7 dni od utraty prawa do niskiej składki,
  • ponownie należy zgłosić siebie do ubezpieczenia na druku ZUS ZUA, ale już z kodem przedsiębiorcy z prawem do składek w normalnej wysokości – 05 10 00. Termin na dopełnienie tego obowiązku jest jest taki sam jak na wyrejestrowanie (7 dni od utraty prawa do preferencyjnej składki),
  • ostatnim obowiązkiem jest złożenie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA za pierwszy miesiąc składek w normalnej wysokości. Określa się w niej podstawę opłacania składki. Deklarację należy złożyć do 10tego następnego miesiąca za miesiąc poprzedni,

W sytuacji tych z Państwa którzy zdecydują się na usługi naszego biura, nasi pracownicy mogą te wszystkie obowiązki wykonać w Państwa imieniu.

„mały ZUS” a „duży ZUS” czy to wielka zmiana?

Przejście z preferencyjnych składek na pełne składki może się okazać szokiem finansowych dla wielu firm, i nie należy o tym zapominać. Przykładowo przedsiębiorca na preferencyjnym ZUS za styczeń 2018 zapłaci kwotę 520,10 złotych, natomiast osoba na pełnych składkach musi już wydać za ten sam okres 1 232,16 złotych.

Należy jeszcze wspomnieć, że o obowiązkach do spełnienia przy kończącym się preferencyjnym ZUS nie zostaniemy poinformowani przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych – sami musimy kontrolować czas preferencyjnych składek. Natomiast zaległość w składkach będzie naliczać się automatycznie, oraz w niektórych przypadkach może zostać naliczona dodatkowa opłata w wysokości 100 procent zaległych składek.

Wśród codzienności prowadzenia firmy, ciężko jest pamiętać o dopełnieniu tego obowiązku, a konsekwencje naszego zaniedbania mogę być odczuwalne, dlatego może warto zgłosić się do nas i spać spokojnie.

SzOK Szybka Obsługa Księgowa
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Bernarda Bogedaina 3
50-514 Wrocław

NIP: 8992794130
REGON: 364949736

tel./fax 578 527 065

tel./fax 663 527 065