preloader
Nasz blog / Aktualności

Zmiany w PIT w 2018 roku

2018-02-15

Uszczelnianie podatków zapoczątkowane w 2017 roku stało się specjalnością rządu. Troska o regularne wpływy podatkowe niesie ze sobą szereg zmian dla podatników. Część z reform ułatwi funkcjonowanie firm i zapewni transparentność działań w obrocie gospodarczym, a część przysporzy przedsiębiorcom dodatkowych kosztów i obowiązków.

Sprawdź co dotyczy Twojej firmy.

Co z kwotą wolną od podatku?

Podwyższona została kwota wolna od podatku. Tym samym wzrosła kwota dochodu (podstawa opodatkowania), od której nie trzeba w ogóle płacić PIT – z 6600 zł do 8000 zł. Korzyść z podwyższenia kwoty wolnej odczują szczególnie osoby, które uzyskują niewielkie dochody np. z umów zlecenia czy emerytur i rent. Wyższa kwota wolna od podatku zmienia także sytuację zarabiających więcej niż 8 tys. złotych, jednak mniej niż 13 tys. Ministerstwo Finansów utrzymało bowiem degresywną, czyli malejącą wraz ze wzrostem dochodów kwotę wolną od podatku dla tego przedziału. Tacy podatnicy mają prawo do kwoty zmniejszającej podatek w wysokości między 1440 zł a 556,02 zł. Nie zmienia się natomiast kwota zmniejszająca podatek od podatku dla dochodów w przedziale 13 000 zł – 85 528 zł i nadal wynosi 556,02 zł (co odpowiada dochodowi 3089 zł). Kwota zmniejszająca podatek będzie stopniowo pomniejszana aż do 0 zł, gdy podatnik osiągnie dochód w wysokości 127 000 złotych.

Zmiany dla twórców- znów możliwe koszty 50% ale...

Dwukrotnie, tj. do kwoty 85 528 zł rocznie, podwyższono limit pozwalający na stosowanie przez twórców 50-proc. kosztów uzyskania przychodów. Zarazem jednak będą ograniczenia, bo podwyższone koszty mogą stosować tylko podatnicy wymienieni w ustawie, prowadzący działalność w zakresie architektury, literatury pięknej, sztuk plastycznych, muzyki, fotografiki, twórczości audiowizualnej, programów komputerowych, dziennikarstwa, sztuki aktorskiej i estradowej czy publicystyk. Z preferencji nie skorzystają: copywriterzy, inżynierowie i projektanci, specjaliści IT (poza programistami), tłumacze, analitycy, doradcy specyficznych branż, projektanci odzieży, geodeci itd.

Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono projekt z 18 stycznia 2018 r. o zmianie m.in. ustawy o PDOF.

Przewiduje on zmiany m.in. w zakresie poszerzenia dziedzin uprawniających do stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów – dotyczy to m.in. inżynierii budowlanej, tłumaczeń, gier komputerowych.

Zmiany w odliczeniach od dochodu

Ulga dla niepełnosprawnych

Zwiększono limit dochodu niepełnosprawnego z 9120 zł do 10 080 zł, pozwalający skorzystać z ulgi przez podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną. Przy odliczeniu wydatków na samochód (do 2280 zł) będą uwzględniane wszystkie przejazdy, również na zakupy i do lekarza, a nie tylko na zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne. Wydatki na utrzymanie psa asystującego (do 2280 zł) będzie mógł odliczyć każdy niepełnosprawny. Nowe zasady stosuje się do rozliczenia dochodów już za 2017 r.

Ulga dla krwiodawców

W rozliczeniu już za 2017 r. ulga wyniesie 130 zł za oddanie litra krwi lub litra osocza (a nie 3 litrów osocza, jak miało być w rozliczeniu za 2017 r.).

Zmiana dotycząca PKPIR

Zlikwidowano obowiązek zgłaszania prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów przez podatników rozpoczynających działalność oraz tych, którzy zmieniają sposób opodatkowania i muszą prowadzić PKPiR.

Stosujesz programy motywacyjne?

Zasadniczo programy motywacyjne oparte na akcjach nadal będą objęte preferencją podatkową, czyli odroczeniem opodatkowania do momentu zbycia akcji, a podatek od dochodu będzie ustalany według stawki 19 proc. PIT. Jeśli jednak firma przyzna pracownikowi opcje na akcje podmiotów spoza UE i EOG (np. amerykańskich), wówczas przychód powstanie dwa razy: w momencie ich realizacji oraz sprzedaży akcji. Pierwszy będzie opodatkowany według stawek 18 i 32 proc., drugi według stawki 19 proc. Jeśli będą spełnione warunki do odroczenia opodatkowania, to sama zamiana opcji na akcje przez pracownika nie będzie opodatkowana. Podatek będzie wówczas tak jak w przypadku programów opartych na akcjach, a więc tylko przy zbyciu akcji.

W nowelizacji ustawy o PIT pojawił się jednak błąd. W art. 24 ust. 12a zapisano bowiem, że odroczenie podatku do momentu sprzedaży dotyczy akcji spółek, których siedziba lub zarząd znajduje się na terytorium państwa, z którym Polska zawarła umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania. Zabrakło słowa „także”. To oznacza, że gdy pracownik dostanie akcje polskich spółek, będzie musiał zapłacić podatek dwa razy – w momencie ich otrzymania i przy sprzedaży.

Co nowego z odziedziczonym majątkiem?

Nie można amortyzować majątku otrzymanego w spadku lub w darowiźnie.

Uwaga! Ministerstwo Finansów zapowiedziało, że zmieni te przepisy. Wprawdzie nie zostają one już uchwalone do końca 2017 r., ale resort finansów zapowiedział, że nowelizacja wejdzie w życie ze skutkiem wstecz od 1 stycznia 2018 r. Planowane jest przywrócenie dotychczasowych zasad amortyzacji dla spadkobierców, natomiast w odniesieniu do darowizn zaproponowane zostanie natomiast rozwiązanie, które umożliwi kontynuację amortyzacji przez obdarowanego.

Wzrosły limity zwolnień podatkowych

Przykładowo w przypadku:

  • świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych – z 380 zł do 1 tys. zł ,
  • świadczeń z byłego zakładu pracy dla emerytów i rencistów – z 2280 zł do 3 tys. zł,
  • dopłat do zorganizowanego wypoczynku dzieci ze środków obrotowych – z 760 zł do 2 tys. zł,
  • przychody z zamiany rzeczy lub praw, jeżeli z tytułu jednej umowy nie przekraczają kwoty – 2280 zł do 6 tyś. zł,
  • wygrane w konkursach i grach emitowanych, ogłaszanych przez środki masowego przekazu (prasa, radio, telewizja ) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, z 760 zł do 2 tyś. zł.,

Dodano zwolnienie z podatku w przypadku:

  • wynagrodzenia za udzielenie pomocy służbom państwowym wypłacone z funduszu operacyjnego, o którym mowa w odrębnych ustawach
  • świadczenie uzyskane w związku z nieodpłatnych szkoleniach z zakresu opieki paliatywnej lub hospicyjnej

Opracowanie: InteliTAX Agnieszka Kiczmachowska

SzOK Szybka Obsługa Księgowa
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Bernarda Bogedaina 3
50-514 Wrocław

NIP: 8992794130
REGON: 364949736

tel./fax 578 527 065

tel./fax 663 527 065