Założenie fundacji krok po kroku

Data: 29 · 7 · 19

Fundacja stanowi organizację pozarządową powołaną wcelach społecznych lub gospodarczo użytecznych, a w szczególności do celów: ochrony zdrowia, rozwoju gospodarki i nauki, oświaty i wychowania, kultury i sztuki, opieki i pomocy społecznej, ochrony środowiska oraz opieki nad zabytkami.

Założenie fundacji krok po kroku

Pierwszym krokiem po określeniu fundatora jest stworzenie funduszu założycielskiego [1], a następnie podpisanie u notariusza aktu fundacyjnego. Fundację można także ustanowić w testamencie.
Następnym krokiem jest opracowanie statutu [2] i uchwalenie go przez fundatora oraz wybranie zarządu. Można również powołać komisję rewizyjną czy radę fundacji – nie jest to jednak obowiązkowe.
Po dokonaniu powyższych formalności należy zarejestrować fundację w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS). Niezbędne dokumenty potrzebne przy rejestracji:

– KRS-W20 – formularz podstawowy;

– KRS-WK – zgłoszenie osób wchodzących w skład zarządu i organu nadzorczego.

W przypadku fundacji prowadzącej działalność gospodarczą dodatkowo formularz KRS-WM.

Dodatkowo:

– 3 egz. statutu fundacji i uchwałę fundatora o jej przyjęciu;

– akt notarialny o ustanowieniu fundacji;

– uchwałę o wyborze władz (zarząd, komisja rewizyjna);

– potwierdzenie dokonania opłaty za rejestrację lub wniosek o zwolnienie z tej opłaty;

– oświadczenie członków zarządu o adresach do doręczeń;

– oświadczenie określające właściwego ministra nadzoru.


Dzięki rejestracji w KRS fundacja uzyska osobowość prawną. Średni czas oczekiwania to od 1 do 1,5 miesiąca.


Po rejestracji w KRS kolejnym krokiem jest założenie konta bankowego. Należy również pamiętać o złożeniu w odpowiednim urzędzie skarbowym formularz NIP-8 (uzyskamy NIP) i wniosku o wpis do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej – otrzymamy REGON.

[1] Funduszem założycielskim mogą być: pieniądze, papiery wartościowe oraz oddane na własność rzeczy ruchome czy nieruchomości.

[2] Statut powinien zawierać: nazwę, siedzibę i majątek, cele, zasady, formy i zakres działalności fundacji, skład i organizację zarządu, sposób powoływania oraz obowiązki i uprawnienia tego organu i jego członków.

Bibliografia:
– ustawy
z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach;
– https://poradnik.ngo.pl/jak-zalozyc-fundacje-infografika.

Autor: Aneta Kuruc – Księgowa – SzOK Szybka Obsługa Księgowa sp. z o.o.

Adam Kupczyk

Powiązane wpisy

Ulga w PIT dla pracowników do 26. roku życia

Ulga w PIT dla pracowników do 26. roku życia Dn. 24 czerwca 2019 r. Kancelaria Prezydenta RP poinformowała, że Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadzającą „zerowy PIT” dla osób do 26. roku życia. Ustawa...

SPLIT PAYMENT OBOWIĄZKOWY JUŻ OD 01 LISTOPADA 2019r.

SPLIT PAYMENT OBOWIĄZKOWY JUŻ OD 01 LISTOPADA 2019r. Sejm uchwaliłprzepisy dot. mechanizmu podzielonej płatności (ang. split payment) która będzie obligatoryjna już od 1 listopada 2019r. . Cel jest prosty: nie pozwolić oszustom na wyłudzenie podatku. Mechanizm ten...

Płaca minimalna na rok 2019 – podniesiona

Rząd 11 września 2018 roku uchwalił minimalne wynagrodzenie  które będzie obowiązywać w 2019 roku. Rozporządzenie w sprawie minimalnego wynagrodzenia zostało przyjęte w następującymi stawkami:  Minimalne wynagrodzeniu przy umowie o prace wzrosło o 150,00 złotych i...

Komentarze

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.