Ulga w PIT dla pracowników do 26. roku życia

Data: 29 · 7 · 19

Ulga w PIT dla pracowników do 26. roku życia

Dn. 24 czerwca 2019 r. Kancelaria Prezydenta RP poinformowała, że Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadzającą „zerowy PIT” dla osób do 26. roku życia. Ustawa wejdzie w życie 1 sierpnia 2019 r.

Z ulgi będą mogły skorzystać osoby, które nie ukończyły 26. roku życia i osiągają przychody z pracy oraz umów zlecenie zawartych z firmą. Szacuję się, że ze zwolnienia skorzysta ponad 2 mln młodych pracowników.

Przychody z umów zlecenia oraz z pracy do wysokości 85 528 zł w roku podatkowym będą zwolnione z PIT.

W 2019r. limit ten został zmniejszony do 35 636,67 zł, ponieważ przepisy  będą obowiązywać przez 5 miesięcy tego roku (od sierpnia do grudnia). Kwota ta jest 5/12 limitu rocznego.

Ulga będzie obowiązywać niezależnie od liczby umów lub liczby płatników. Zarobki będą opodatkowane według skali podatkowej tylko w przypadku przekroczenia 85 528 zł rocznie (35 638,67zł w 2019 r.).

Przepisy dotyczące ulgi będą obowiązywać od sierpnia 2019 r. i będą dotyczyły przychodów uzyskanych w od sierpnia 2019 r.

Jeżeli młody podatnik złoży oświadczenie płatnikowi, że jego dochody w całości korzystają ze zwolnienia od PIT, płatnik nie będzie miał obowiązku obliczania i pobierania zaliczek na PIT
w 2019 r. Natomiast w przypadku nie złożenia oświadczenia, zwrot podatku z tytułu ulgi zostanie otrzymany w zeznaniu rocznym za 2019 r.

Od 1 stycznia 2020 r. ulga będzie uwzględniana przy obliczaniu składek na podatek bez konieczności składania oświadczenia przez podatnika.

Ważne jest to, że ulga w PIT nie zwalnia młodych podatników z składek ZUS I NFZ (gdy są objęci ubezpieczeniami społecznymi i ubezpieczeniem zdrowotnym)1

Zwolnienie ma zostać uregulowane w następującym proponowanym brzmieniu
w art. 21: ust. 1 w pkt 148 ustawy o PIT2:

(Wolne od podatku dochodowego są:)

„148) przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8, otrzymane przez podatnika do ukończenia 26. roku życia, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł.”

Autor: Klaudia Gniatkowska – Księgowa – SzOK Szybka Obsługa Księgowa sp. z o.o.

Adam Kupczyk

Powiązane wpisy

Założenie fundacji krok po kroku

Fundacja stanowi organizację pozarządową powołaną wcelach społecznych lub gospodarczo użytecznych, a w szczególności do celów: ochrony zdrowia, rozwoju gospodarki i nauki, oświaty i wychowania, kultury i sztuki, opieki i pomocy społecznej, ochrony środowiska oraz...

SPLIT PAYMENT OBOWIĄZKOWY JUŻ OD 01 LISTOPADA 2019r.

SPLIT PAYMENT OBOWIĄZKOWY JUŻ OD 01 LISTOPADA 2019r. Sejm uchwaliłprzepisy dot. mechanizmu podzielonej płatności (ang. split payment) która będzie obligatoryjna już od 1 listopada 2019r. . Cel jest prosty: nie pozwolić oszustom na wyłudzenie podatku. Mechanizm ten...

Płaca minimalna na rok 2019 – podniesiona

Rząd 11 września 2018 roku uchwalił minimalne wynagrodzenie  które będzie obowiązywać w 2019 roku. Rozporządzenie w sprawie minimalnego wynagrodzenia zostało przyjęte w następującymi stawkami:  Minimalne wynagrodzeniu przy umowie o prace wzrosło o 150,00 złotych i...

Komentarze

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.