Limit jednorazowej amortyzacji wyższy od 1 stycznia 2018 roku.

Data: 16 · 2 · 18

Zgodnie z dotychczas obowiązującymi przepisami, jeśli wartość początkowa zakupionego sprzętu jest równa lub niższa niż 3500

zł, podatnicy nie muszą wprowadzać go do ewidencji środków trwałych ani amortyzować. Wydatek mogą zaliczyć bezpośrednio do kosztów. Teraz limit ten rośnie do 10 tys. zł. Dopiero przy zakupie sprzętu, którego cena jednostkowa przekroczy 10 tys. zł, będą wprowadzać go do ewidencji i rozliczać stopniowo przez naliczanie odpisów amortyzacyjnych. Bezpośrednie zaliczenie zakupu do kosztów może poprawić płynność finansową firmy, ponieważ od razu wpływa na obniżenie podatku.

Ministerstwo Finansów liczy, że podniesienie tego progu po raz pierwszy od kilkunastu lat będzie zachętą do inwestycji.

Dla przypomnienia

W sierpniu 2017 r. weszły w życie inne przepisy, pozwalające jednorazowo zamortyzować majątek do 100 tys. zł rocznie. Chodzi o zakupy fabrycznie nowych środków trwałych. Wyjątkiem są tu nieruchomości i środki transportu. Dotyczy to jednego zakupu na kwotę 100 tys. zł (lub więcej) albo sumy zakupów do 100 tys. (o cenie jednostkowej ponad 10 tys. zł). Co istotne, ten sposób rozliczenia można zastosować do środków trwałych nabytych po 1 stycznia 2017 r. Ustawa o PIT i CIT zawiera także inne obowiązujące od kilku lat rozwiązania. Mali podatnicy (osiągający do 1,2 mln euro przychodu rocznie) mogą skorzystać z jednorazowej amortyzacji do kwoty 50 tys. euro. Stanowi to jednak formę pomocy de minimis, co wymaga spełnienia dodatkowych wymogów.

 

Opracowanie: InteliTAX Agnieszka Kiczmachowska

Adam Kupczyk

Powiązane wpisy

Założenie fundacji krok po kroku

Fundacja stanowi organizację pozarządową powołaną wcelach społecznych lub gospodarczo użytecznych, a w szczególności do celów: ochrony zdrowia, rozwoju gospodarki i nauki, oświaty i wychowania, kultury i sztuki, opieki i pomocy społecznej, ochrony środowiska oraz...

Ulga w PIT dla pracowników do 26. roku życia

Ulga w PIT dla pracowników do 26. roku życia Dn. 24 czerwca 2019 r. Kancelaria Prezydenta RP poinformowała, że Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadzającą „zerowy PIT” dla osób do 26. roku życia. Ustawa...

SPLIT PAYMENT OBOWIĄZKOWY JUŻ OD 01 LISTOPADA 2019r.

SPLIT PAYMENT OBOWIĄZKOWY JUŻ OD 01 LISTOPADA 2019r. Sejm uchwaliłprzepisy dot. mechanizmu podzielonej płatności (ang. split payment) która będzie obligatoryjna już od 1 listopada 2019r. . Cel jest prosty: nie pozwolić oszustom na wyłudzenie podatku. Mechanizm ten...

Komentarze

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.