Łatwiej prowadzić firmę – Konstytucja biznesu uchwalona.

Data: 15 · 3 · 18

Tak został nazwany pakiet ustaw mający na celu ułatwienie prowadzenia firm przedsiębiorca. Ustawy obejmują takie obszaru jak:

 • relacje przedsiębiorcy z urzędami i załatwianie spraw urzędowych,

 • zakładanie firmy,

 • zawieszenie działalności,

 • zasady tworzenia prawa gospodarczego,

 • obowiązki związane z prowadzeniem działalności.

Najważniejszą ustawą jest Prawo Przedsiębiorców. Ustawy 7 marca zostały przekazane do podpisu prezydenta. Zaczną obowiązywać 30 dni od publikacji.

Korzyści dla osób prowadzących firmy:

1. W relacjach przedsiębiorca-urzędnik

 • Wprowadzenie zasady co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone

 • Domniemanie uczciwości przedsiębiorcy

 • Przyjazna interpretacja przepisów

 • Zasada proporcjonalności

 • Powołanie Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców

2. Przy zakładaniu firmy – pakiet startowy

Obejmuje on ułatwienia dla osób zakładających działalność:

 1. działalność nierejestrowaną – polegającą na tym że nie musisz rejestrować działalności jeśli prowadzisz drobną działalność i Twoje miesięczne przychody są mniejsze niż połowa minimalnego wynagrodzenia,

 2. Ulga na start – polegająca na braku obowiązki opłacania składek społecznych ZUS przez pierwsze 6 miesięcy, należy jednak nadmienić, nie dotyczy to składki zdrowotnej która jest obowiązkowa dla wszystkich.

3. Można zawiesić działalność pomimo trwającego zatrudnienia

 • Można zawiesić działalność w przypadku zatrudniania pracownika na urlopie macierzyńskim czy wychowawczym

4. W kontaktach z urzędami

 • Nowy portal internetowy dla przedsiębiorców

 • Możliwość załatwiania niektórych prostych spraw urzędowych przez telefon, e-mail lub za pomocą innych środków komunikacji

 • Stopniowa likwidacja REGON

5. Łatwiejsze korzystanie z pełnomocników

 • Możliwość ustanawiania prokurentów przez przedsiębiorców – osoby fizyczne

7. Przy tworzeniu przepisów dla przedsiębiorców

 • Stworzenie katalogu podstawowych reguł, którymi należy kierować się przy tworzeniu prawa gospodarczego

 • Ministrowie i organy centralne będą wydawać objaśnienie prawne

8. Przy prowadzeniu działalności przez cudzoziemców

 • Wprowadzenie nowych przepisów dotyczących zasad udziału przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym w Polsce

 

Adam Kupczyk

Powiązane wpisy

Założenie fundacji krok po kroku

Fundacja stanowi organizację pozarządową powołaną wcelach społecznych lub gospodarczo użytecznych, a w szczególności do celów: ochrony zdrowia, rozwoju gospodarki i nauki, oświaty i wychowania, kultury i sztuki, opieki i pomocy społecznej, ochrony środowiska oraz...

Ulga w PIT dla pracowników do 26. roku życia

Ulga w PIT dla pracowników do 26. roku życia Dn. 24 czerwca 2019 r. Kancelaria Prezydenta RP poinformowała, że Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadzającą „zerowy PIT” dla osób do 26. roku życia. Ustawa...

SPLIT PAYMENT OBOWIĄZKOWY JUŻ OD 01 LISTOPADA 2019r.

SPLIT PAYMENT OBOWIĄZKOWY JUŻ OD 01 LISTOPADA 2019r. Sejm uchwaliłprzepisy dot. mechanizmu podzielonej płatności (ang. split payment) która będzie obligatoryjna już od 1 listopada 2019r. . Cel jest prosty: nie pozwolić oszustom na wyłudzenie podatku. Mechanizm ten...

Komentarze

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.