Jednolity plik kontrolny – obowiązek sprawozdawczy dla wszystkich

JPK – Jednolity Plik Kontrolny – bo tak trzeba rozumieć ten skrót, to nic innego jak zestawienie
informacji przesyłanych do administracji skarbowej przez przedsiębiorców. Zestawienie to składa się z informacji o fakturach sprzedaży i zakupu ujętych w ewidencji VAT za dany okres sprawozdawczy. Istotny jest fakt, że dla wszystkich podmiotów okresem sprawozdawczym jest miesiąc, niezależnie od tego czy składamy deklarację VAT-7 (deklaracja obejmująca swoim zakresem jeden miesiąc) czy VAT-7K (deklaracja obejmująca swoim zakresem jeden kwartał).

Jednolity Plik Kontrolny jesteśmy zobowiązani wysyłać każdego miesiąca, do 25tego każdego
miesiąca za miesiąc poprzedni (np. do 25 lutego 2018 za styczeń 2018).

Od 01-01-2018 roku obowiązek przesyłania JPK mają wszyscy czynni podatnicy podatku obrotowego
VAT. Musi on być przesłany tylko i wyłącznie w formie elektronicznej. W praktyce oznacza to, że każdy
podatnik musi prowadzić swoją księgowość elektronicznie. Konieczne jest posiadanie przystosowanego do JPK programu albo elektronicznego formularza udostępnionego przez Ministerstwo Finansów.

Istnieje jedno wyłączenie z obligatoryjności przesyłania JPK – z obowiązku tego zwolnieni są podatnicy
korzystający ze zwolnienia z podatku obrotowego VAT.

Oczywiście ustawodawca nie omieszkał przygotować szeregu sankcji za niewywiązanie się z obowiązku przesyłania jednolitego pliku kontrolnego. Brak przekazania JPK do właściwego urzędu skarbowego uznawane jest za wykroczenie skarbowe. Karą za to wykroczenie jest grzywna określona kwotowo: od 1/10 do 20-krotności minimalnego wynagrodzenia, czyli od kilkuset do kilkudziesięciu tysięcy złotych.

 

Reasumując:
Przedsiębiorcy od stycznia 2018 poczynając, od rozliczenia za styczeń, mają dodatkowy obowiązek
polegający na przesłaniu w formie elektronicznej, w odpowiednim formacie tabeli z danymi faktur
zakupu i sprzedaży, które zostały przez nich ujęte w ewidencji VAT. Dodatkowy obowiązek oczywiście
pochłania ich czas. Dlatego warto się zastanowić nad przerzuceniem tego ciężaru na barki naszego biura.
Nasi specjaliści bez problemu poradzą sobie ze sporządzeniem i przesłaniem odpowiedniej comiesięcznej dokumentacji do administracji skarbowej. W ten sposób zaoszczędzą Państwo czas na rozwój swojego biznesu.

 

JPK w pigułce

Pełna nazwa Jednolity Plik Kontrolny
Stosowany skrót JPK
Czy obowiązkowy dla przedsiębiorców TAK
Wyłączenia Przedsiębiorcy korzystający ze zwolnień z VAT
Treść dokumentu Zestawienie informacji o fakturach sprzedaży i zakupu ujętych w ewidencji VAT za dany miesiąc sprawozdawczy
Adresat Właściwy Urząd Skarbowy
Częstotliwość przekazywania Do 25ego dnia każdego miesiąca
Forma przekazania do urzędu Elektroniczna
Sankcje za niewywiązanie się z obowiązku wykroczenie skarbowe za które może zostać nałożona grzywna w wysokości od 01,- do 20- krotności minimalnego wynagrodzenia

Podstawa prawna:
Ustawaz dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221).
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.).

Adam Kupczyk

Powiązane wpisy

Nie znaleziono żadnych wyników

Nie znaleziono szukanej strony. Proszę spróbować innej definicji wyszukiwania lub zlokalizować wpis przy użyciu nawigacji powyżej.

Komentarze

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.