CCI20180214_00002

Biuro rachunkowe Szok jest sygnatariuszem kodeksu zawodowej etyki w rachunkowości