SPLIT PAYMENT OBOWIĄZKOWY JUŻ OD 01 LISTOPADA 2019r.

Data: 29 · 7 · 19

SPLIT PAYMENT OBOWIĄZKOWY JUŻ OD 01 LISTOPADA 2019r.

Sejm uchwaliłprzepisy dot. mechanizmu podzielonej płatności (ang. split payment) która będzie obligatoryjna już od 1 listopada 2019r. . Cel jest prosty: nie pozwolić oszustom na wyłudzenie podatku. Mechanizm ten stanowić ma narzędzie do walki z wyłudzeniami podatku VAT poprzez stosowanie podzielonego systemu płatności w transakcjach . Jego istota sprowadza się do zastosowania systemu płatności, w którym kwota podatku VAT, wydzielona z należnej sprzedawcy kwoty brutto wynagrodzenia, trafia na wyodrębniony rachunek bankowy (rachunek VAT), o ograniczonej dostępności dla sprzedawcy. 

Stosowanie tego mechanizmu jest dobrowolne już od lipca 2018r. lecz teraz będzie obowiązkowy. Metodę podzielonej płatności będą musieli stosować podatnicy, którzy dokonują transakcji wymienionych w nowym załączniku nr 15 ustawy o VAT, który zostanie wprowadzony wraz z nowelizacją. Są to m.in.:

– sprzedaż stali;

– sprzedaż komputerów i pozostałych maszyn do automatycznego przetwarzania danych oraz części i akcesoriów do nich (PKWiU 26.20.1);

– sprzedaż telefonów komórkowych (w tym smartfonów) dla sieci komórkowych lub innych sieci bezprzewodowych (PKWiU 26.30.22.0); (…)

– sprzedaż wraków przeznaczonych do złomowania (z wyłączeniem statków i pozostałych konstrukcji pływających);

– roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych;

– roboty związane z wykonywaniem instalacji gazowych, elektrycznych, cieplnych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;

– roboty tynkarskie, betoniarskie, malarskie;

– roboty związane ze wznoszeniem konstrukcji stalowych.

Obowiązek ma jednak obejmować tylko faktur na kwotę 15 tys. zł i więcej. Mniejsze faktury będą mogły być rozliczane na dotychczasowych zasadach. Przedsiębiorcy, którzy wystawią faktury na kwotę co najmniej 15 tys. zł brutto, będą musieli zamieścić na niej formułkę: „mechanizm podzielonej płatności”. Za jej brak fiskus będzie mógł ukarać 30-proc. sankcją VAT, wyjątek od kary będzie stanowiła sytuacja, gdy klient zapłaci jednak w split paymencie. 

Wszystko na temat podzielonej płatności można znaleźć w Dzienniku Ustaw:

Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw Dz. U. z 2018 r. poz. 62 

 Autor:Aleksandra Rutkowska – Księgowa- SzOK Szybka Obsługa Księgowa sp. z o.o.

Adam Kupczyk

Powiązane wpisy

Założenie fundacji krok po kroku

Fundacja stanowi organizację pozarządową powołaną wcelach społecznych lub gospodarczo użytecznych, a w szczególności do celów: ochrony zdrowia, rozwoju gospodarki i nauki, oświaty i wychowania, kultury i sztuki, opieki i pomocy społecznej, ochrony środowiska oraz...

Ulga w PIT dla pracowników do 26. roku życia

Ulga w PIT dla pracowników do 26. roku życia Dn. 24 czerwca 2019 r. Kancelaria Prezydenta RP poinformowała, że Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadzającą „zerowy PIT” dla osób do 26. roku życia. Ustawa...

Płaca minimalna na rok 2019 – podniesiona

Rząd 11 września 2018 roku uchwalił minimalne wynagrodzenie  które będzie obowiązywać w 2019 roku. Rozporządzenie w sprawie minimalnego wynagrodzenia zostało przyjęte w następującymi stawkami:  Minimalne wynagrodzeniu przy umowie o prace wzrosło o 150,00 złotych i...

Komentarze

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.