Łatwiej prowadzić firmę – Konstytucja biznesu uchwalona.

Tak został nazwany pakiet ustaw mający na celu ułatwienie prowadzenia firm przedsiębiorca. Ustawy obejmują takie obszaru jak:

 • relacje przedsiębiorcy z urzędami i załatwianie spraw urzędowych,

 • zakładanie firmy,

 • zawieszenie działalności,

 • zasady tworzenia prawa gospodarczego,

 • obowiązki związane z prowadzeniem działalności.

Najważniejszą ustawą jest Prawo Przedsiębiorców. Ustawy 7 marca zostały przekazane do podpisu prezydenta. Zaczną obowiązywać 30 dni od publikacji.

Korzyści dla osób prowadzących firmy:

1. W relacjach przedsiębiorca-urzędnik

 • Wprowadzenie zasady co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone

 • Domniemanie uczciwości przedsiębiorcy

 • Przyjazna interpretacja przepisów

 • Zasada proporcjonalności

 • Powołanie Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców

2. Przy zakładaniu firmy – pakiet startowy

Obejmuje on ułatwienia dla osób zakładających działalność:

 1. działalność nierejestrowaną – polegającą na tym że nie musisz rejestrować działalności jeśli prowadzisz drobną działalność i Twoje miesięczne przychody są mniejsze niż połowa minimalnego wynagrodzenia,

 2. Ulga na start – polegająca na braku obowiązki opłacania składek społecznych ZUS przez pierwsze 6 miesięcy, należy jednak nadmienić, nie dotyczy to składki zdrowotnej która jest obowiązkowa dla wszystkich.

3. Można zawiesić działalność pomimo trwającego zatrudnienia

 • Można zawiesić działalność w przypadku zatrudniania pracownika na urlopie macierzyńskim czy wychowawczym

4. W kontaktach z urzędami

 • Nowy portal internetowy dla przedsiębiorców

 • Możliwość załatwiania niektórych prostych spraw urzędowych przez telefon, e-mail lub za pomocą innych środków komunikacji

 • Stopniowa likwidacja REGON

5. Łatwiejsze korzystanie z pełnomocników

 • Możliwość ustanawiania prokurentów przez przedsiębiorców – osoby fizyczne

7. Przy tworzeniu przepisów dla przedsiębiorców

 • Stworzenie katalogu podstawowych reguł, którymi należy kierować się przy tworzeniu prawa gospodarczego

 • Ministrowie i organy centralne będą wydawać objaśnienie prawne

8. Przy prowadzeniu działalności przez cudzoziemców

 • Wprowadzenie nowych przepisów dotyczących zasad udziału przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym w Polsce

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *