Aktualności

  • Założenie fundacji krok po kroku - Fundacja stanowi organizację pozarządową powołaną wcelach społecznych lub gospodarczo użytecznych, a w szczególności do celów: ochrony zdrowia, rozwoju gospodarki i nauki, oświaty i wychowania, kultury i sztuki, opieki i pomocy społecznej, ochrony środowiska oraz opieki nad zabytkami. Założenie fundacji krok po kroku Pierwszym krokiem po określeniu fundatora jest stworzenie funduszu założycielskiego [1], a następnie podpisanie Czytaj dalej...
  • Ulga w PIT dla pracowników do 26. roku życia - Ulga w PIT dla pracowników do 26. roku życia Dn. 24 czerwca 2019 r. Kancelaria Prezydenta RP poinformowała, że Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadzającą „zerowy PIT” dla osób do 26. roku życia. Ustawa wejdzie w życie 1 sierpnia 2019 r. Z ulgi będą mogły skorzystać osoby, które Czytaj dalej...
  • SPLIT PAYMENT OBOWIĄZKOWY JUŻ OD 01 LISTOPADA 2019r. - SPLIT PAYMENT OBOWIĄZKOWY JUŻ OD 01 LISTOPADA 2019r. Sejm uchwaliłprzepisy dot. mechanizmu podzielonej płatności (ang. split payment) która będzie obligatoryjna już od 1 listopada 2019r. . Cel jest prosty: nie pozwolić oszustom na wyłudzenie podatku. Mechanizm ten stanowić ma narzędzie do walki z wyłudzeniami podatku VAT poprzez stosowanie podzielonego systemu płatności w transakcjach . Jego istota Czytaj dalej...
  • Płaca minimalna na rok 2019 – podniesiona - Rząd 11 września 2018 roku uchwalił minimalne wynagrodzenie  które będzie obowiązywać w 2019 roku. Rozporządzenie w sprawie minimalnego wynagrodzenia zostało przyjęte w następującymi stawkami:  Minimalne wynagrodzeniu przy umowie o prace wzrosło o 150,00 złotych i będzie wynosić 2250,00 pln  Minimalna stawka za godzinę pracy na umowie zlecenie wzrosła o 1,00 złotych i będzie wynosić 14,70 Czytaj dalej...
  • Łatwiej prowadzić firmę – Konstytucja biznesu uchwalona. - Tak został nazwany pakiet ustaw mający na celu ułatwienie prowadzenia firm przedsiębiorca. Ustawy obejmują takie obszaru jak: relacje przedsiębiorcy z urzędami i załatwianie spraw urzędowych, zakładanie firmy, zawieszenie działalności, zasady tworzenia prawa gospodarczego, obowiązki związane z prowadzeniem działalności. Najważniejszą ustawą jest Prawo Przedsiębiorców. Ustawy 7 marca zostały przekazane do podpisu prezydenta. Zaczną obowiązywać 30 dni Czytaj dalej...
  • Limit jednorazowej amortyzacji wyższy od 1 stycznia 2018 roku. - Zgodnie z dotychczas obowiązującymi przepisami, jeśli wartość początkowa zakupionego sprzętu jest równa lub niższa niż 3500 zł, podatnicy nie muszą wprowadzać go do ewidencji środków trwałych ani amortyzować. Wydatek mogą zaliczyć bezpośrednio do kosztów. Teraz limit ten rośnie do 10 tys. zł. Dopiero przy zakupie sprzętu, którego cena jednostkowa przekroczy 10 tys. zł, będą wprowadzać Czytaj dalej...
  • Zmiany w PIT w 2018 roku - Uszczelnianie podatków zapoczątkowane w 2017 roku stało się specjalnością rządu. Troska o regularne wpływy podatkowe niesie ze sobą szereg zmian dla podatników. Część z reform ułatwi funkcjonowanie firm i zapewni transparentność działań w obrocie gospodarczym, a część przysporzy przedsiębiorcom dodatkowych kosztów i obowiązków. Sprawdź co dotyczy Twojej firmy. Co z kwotą wolną od podatku ? Czytaj dalej...
  • Koniec preferencyjnych składek ZUS – i co teraz? - Wśród ulg dla nowych przedsiębiorców znajdziemy prawo do z korzystania z tzw. „małego ZUS”. Jest to możliwość opłacanie preferencyjnych (dużo niższych) składek na ubezpieczenie społeczne przez okres 24 miesięcy. Po zakończeniu tego okresu czekają na przedsiębiorcę obowiązki związane z przejściem z „ małego ZUS” na standardowe stawki ZUS. Okres obowiązywania „małego ZUS” - jak liczyć? Czytaj dalej...
  • Jednolity plik kontrolny – obowiązek sprawozdawczy dla wszystkich - JPK - Jednolity Plik Kontrolny - bo tak trzeba rozumieć ten skrót, to nic innego jak zestawienie informacji przesyłanych do administracji skarbowej przez przedsiębiorców. Zestawienie to składa się z informacji o fakturach sprzedaży i zakupu ujętych w ewidencji VAT za dany okres sprawozdawczy. Istotny jest fakt, że dla wszystkich podmiotów okresem sprawozdawczym jest miesiąc, niezależnie Czytaj dalej...